CENÍK JÍZDNÉHO středočeské INTEGROVANÉ DOPRAVY

Tarify a ceníky Středočeské integrované dopravy

Ceník jednotlivého jízdného SID
platný od 1.1. 2012

Počet zón

Obyčejné jízdné

Zlevněné 75%

obyčejné jízdné

Zlevněné 50%

obyčejné jízdné

Zlevněné 37,5%

obyčejné jízdné

Zlevněné 25%

obyčejné jízdné

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

1

12

10

9

7,50

6

5

4

3,70

3

2,50

2

19

17

14

12,70

9

8,50

7

6,30

4

4,20

3

25

23

18

17,20

12

11,50

9

8,60

6

5,70

4

33

31

24

23,20

16

15,50

12

11,60

8

7,70

5

42

39

31

29,20

21

19,50

15

14,60

10

9,70

6

48

45

36

33,70

24

22,50

18

16,80

12

11,20

7

56

52

42

39

28

26

21

19,50

14

13

8

64

60

48

45

32

30

24

22,50

16

15

9

72

68

54

51

36

34

27

25,50

18

17,50

10

80

75

60

56

40

37,50

30

28,10

20

18,70

11

88

83

66

62,20

44

41,50

33

31,10

22

20,70

12

96

91

72

68,20

48

45,50

36

34,10

24

22,70

13

104

99

78

74,20

52

49,50

39

37,10

26

24,70

Ceník časového jízdného SID
platný od 1.1. 2012

Kupóny pro časové jízdné SID

Počet
zón

Obyčejné jízdné

Zlevněné 75%

obyčejné jízdné

Zlevněné 50%

obyčejné jízdné

Zlevněné 37,5%

obyčejné jízdné

30 denní

90 denní

30 denní

90 denní

30 denní

90 denní

30 denní

90 denní

1

310

790

230

590

155

395

115

295

2

485

1260

360

945

240

630

180

470

3

740

1890

555

1415

370

945

275

705

4

970

2520

725

1890

485

1260

360

945

5

1190

3150

890

2360

595

1575

445

1180

6

1420

2780

1065

2835

710

1890

530

1415

7

1640

4410

1230

3305

820

2205

615

1650

8

1870

5040

1400

3780

935

2520

700

1890

9

2100

5670

1575

4250

1050

2835

785

2125

10

2310

6300

1730

2725

1155

3150

865

2360

11

2540

6930

1905

5195

1270

3465

950

2595

12

2770

7560

2075

5670

1385

3780

1035

2835

13

3000

8190

2250

6140

1500

4095

1125

3070

Bezplatně se přepravují :

 • Děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let)
 • Dítě v kočárku
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes
 • důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP
 • Za 25% obyčejného jízdného se přepravují držitelé průkazů ZTP aZTP/P
 • Za 37,5% obyčejného jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15-ti let po předložení platného žákovského průkazu.Jízdné nelze použít v červenci a srpnu
 • Představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví jiný právní předpis

Za 50% obyčejného jízdného se přepravují:

 • děti do 6 let, které nemají nárok na bezplatnou dopravu
 • děti 6-15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) neprokázání nároku na žákovské jízdné
 • rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených,umístěných v ústavech
 • Pes (musí být držen na krátkém vodítku a mít nasazený náhubek)

poznámka: Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavý dopravce, případně jiným průkazem ověřený razítkem vydavatele, obsahující fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte.Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají.Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem


Za 75% obyčejného jízdného se přepravují:

 • žáci a studenti škol denní nebo prezenční formy studia ve věku 15-26 let po předložení platného žákovského průkazu.

poznámka: Jízdné nelze použít v červenci a srpnu, cestující jsou povinni prokázat oprávněnost nároku na slevu


Zavazadla, za která se neplatí dovozné (výměr MF ČR 01/2012):

 • Nákupní tašky na kolečkách
 • Snadno přenosné věci,které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně
 • zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
 • zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm nebo její hmotnost nepřesahuje 25 kg
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • tašky na kolečkách, které sebou do vozidla berou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
 • dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P

poznámka: Některé z výše uvedených podmínek platí pouze pro tarif Středočeské integrované dopravy.