Typy čipových karet

Čipové karty se rozdělují na karty přenosné adresné a nepřenosné adresné. Tyto karty poté mají určitý druh použití, který je popsán níže u každého typu karet.

Karty přenosné neadresné

Karta není jednoznačně přidělena k používání pouze majiteli karty, lze ji poskytnout k použití i jiné osobě. Mezi tyto karty patří karta rodiná.

  • Rodinná karta (R) - Karta je elektronickou peněženkou opravňující držitele k jízdě za obyčejné jízdné a využití zlevněné přestupní jízdenky v rámci linek SID. Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD.

Karty nepřenosné adresné

Karta je jednoznačně přidělena k používání pouze majiteli karty, nelze ji zapůjčit k použití jiné osobě. Majitel tohoto typu karty využívá určitý druh slevy nebo zvýhodněný tarif, na který prokazuje nárok. Lze používat pouze jednu kartu z těchto níže uvedených typů.

  • Žákovská (Ž) - Je určena žákům a studentům do 15 let. Kupon karty platí po dobu 30 nebo 90 dnů na neomezený počet jízd na linkách SID. Karta slouží též jako totoženka k zakoupení jednotlivé zlevněné poloviční jízdenky na linkách SID a PAD. Platnost karty končí dovršením 15. roku majitele karty. Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD. Karta neopravňuje držitele k žákovské slevě pro jednotlivou jízdu.
  • Studentská (S) - Je určena žákům a studentům od 15 let. Kupon karty platí po dobu 30 nebo 90 dnů na neomezený počet jízd na linkách SID. Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD. Karta neopravňuje držitele ke studentské slevě pro jednotlivou jízdu.
  • Občanská (O) - Je určena zejména k přepravě do zaměstnání. Kupon karty platí po dobu 30 nebo 90 dnů na neomezený počet jízd na linkách SID.Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD.
  • Poloviční (P) - Je určena pro občany do 15 let. Kupon karty platí po dobu 30 nebo 90 dnů na neomezený počet jízd na linkách SID. Karta je elektronickou peněženkou opravňující držitele k jednotlivé jízdě za zlevněné poloviční jízdné v PAD a v SID. Platnost karty končí dovršením 15. roku majitele karty. Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD.
  • Seniorská (D) - Je určena pro důchodce, poživatele starobních důchodů a jim na roveň postavených důchodců. Kupon karty platí po dobu 30 nebo 90 dnů na neomezený počet jízd na linkách SID. Držitel karty může zaplatit jízdu sobě či dalším cestujícím z elektronické peněženky na linkách SID a PAD. Karta neopravňuje ke slevě na jednotlivou jízdu.