Přehled změn v jízdních řádech

Změny v jízdním řádu pro rok: 2014/2015/2016
Poslední aktualizace: 21.4.2016 / 9:50

Přejít na aktuální jízdní řády

Datum Linka Spoj Provedené změny
12.6.2016 310500
310680
1
8
Přidání 3 zastávek, Úprava časů a kilometrů
Úprava časů
1.5.2016

310520
310690
Všechny
Všechny
Ukončení uzavírky Modřejovice
Úprava časů, kilometrů a obsluhované zastávky na spojích
18.4.2016

310930

všechny

Konce uzavírky mostu u Petrovic - Upraveny časy a trasy - změna pořadí zastávek
18.4.2016

310590

Všechny

Konec uzavírky mostu u Petrovic - Obnoveny spoje 2,3,4 , upraveny časy a trasy
1.4.2016 310780 Všechny Úprava časů a trasy (Uzavírka Bělbožice - Čistá)
28.2.2016 310610 43 Úprava času
28.2.2016 310550 Všechny Úprava časů
13.12.2015 142100 2,4,6 Úprava časů
13.12.2015 310420 21 Zkrácení spoje
13.12.2015

310500

3,4,8,17
19
Úprava časů
Zastávka Přílepy - nyní pouze výstup
13.12.2015


310560


2
14
Všechny
Úprava časů
Úprava časů a změna trasy
Změna pořadí zastávek č.2 - 6
13.12.2015

310610

25
25
Úprava časů
Přidané časy na NS Karlovarská, Poliklinika

13.12.2015

310660 12 Úprava časů

13.12.2015

310700 Všechny Úprava vzdálenosti zastávek

13.12.2015

310710 Všechny Úprava vzdálenosti zastávek

13.12.2015

310950 Všechny Zastávka Podbořany žel.st. nahrazena aut.Nádraží.

13.12.2015

310970

5,7
Všechny
Úprava časů
Přidána nová zastávka Kožlany,žel.st
9.11.2015
310550
310560
310680
310710
310750
Liché spoje
Nově vybudovaná zastávka Rakovník „Lišanská" ve směru z Rakovníka.21.9.2015 310970 Všechny Uzavírka mostu u čisté - změna časů a trasy
2.9.2015 310930
310590
Všechny Uzavírka mostu u Petrovic - změna časů a trasy
1.4.2015 310500
310600
310950
Všechny U těchto linek byly vydány nové jízdní řády, které budou sloužit po dobu uzavírky Kolešovice. Byly pozměněny časy příjezdů a odjezdů.
1.3.2015 142100 Všechny Do zastávky Kadaň, aut. nádr. budeme nově zajíždět na všech spojích v obou směrech.
1.3.2015 310612 11 Z Rakovníka bude vyjíždět už v 7:35 a nově zajede i do Lužné
1.3.2015 310790 10 Spoj v 16:40 z Jesenice bude nově zajíždět i do Šanova.
1.3.2015 310500
310600
11,13 Spoj 11 linky 310600 v 18:20 z Rakovníka se přesouvá na linku 310500 (spoj 13) a nově bude na výstup zajíždět i do Děkova
14.12.2014 142100 Všechny Přidány nové spoje, úprava časů, změna trasy
14.12.2014 310420 11,13,19,20 Úprava časů
14.12.2014 310510 3 Posun času (+10 min.)
14.12.2014 310550 5 Úprava časů
14.12.2014 310610 11 Úprava časů
14.12.2014 310612 30 Úprava časů
14.12.2014 310613 2 Úprava časů
14.12.2014 310650 13 Úprava časů
14.12.2014 310680 vše Úprava časů, změna trasy
14.12.2014

310700

59,60
41,58
Zrušené spoje
Nové spoje
14.12.2014 310780 2 Úprava časů, změna trasy
14.12.2014 310970 8,10 Úprava časů