Pravidelná LINKOVÁ DOPRAVA

Námi poskytované služby spadají hlavně do zajišťování pravidelné linkové dopravy.

K dispozici máme 57 autobusů pro obsluhu 34 linek.

Linková doprava

Zajišťuje dopravní obslužnost mimo rámec Středočeské integrované dopravy(SID) a jízdné je vypočítáváno na základě ujetých kilometrů

Středočeská integrovaná doprava (SID)

Linky působící pouze v některých oblastech Středočeského kraje a jízdné je vypočítáváno na základě projetých tarifních pásem.

Kombinovaná doprava

Část linky působí v oblasti SID a část tuto oblast přesahuje.Tarif SID platí pouze pro přepravu v rámci oblasti SID.Při přepravě přes hranici tohoto území se jízdné vypočítává na základě ujetých kilometrů.