Přepravní řád

 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ
Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek ANEXIA s.r.o.

CESTUJÍCÍ MÁ PRÁVO NA PŘEPRAVU, splní-li podmínky stanovené Přepravním řádem, Smluvními přepravními podmínkami, Tarifem, Podmínkami pro používání čipových karet a to jen tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno.
DO VOZIDLA NEMAJÍ PŘÍSTUP NEBO MOHOU BÝT Z PŘEPRAVY VYLOUČENY OSOBY opilé, pod vlivem omamných prostředků či drog a osoby, které pro mimořádné znečištění oděvů nebo z jiných důvodů mohou být spolucestujícím na obtíž.

Rozcestník :
Kliknutím na odkaz (podtržený název) přejdete na požadovanou kategorii. Každá kategorie obsahuje několik podkategorii.

 

JÍZDNÍ DOKLAD
 • Platný jízdní doklad
 • Kdy se jízdní doklad stává neplatným
 • Placení jízdného a způsob odbavování cestujícího

 

PODMÍNKY PŘEPRAVY NĚKTERÝCH OSOB A VĚCÍ
 • Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
 • Přeprava dětí
 • Přeprava dětských kočárků
 • Povinnosti pro cestující s dětským kočárkem
 • Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy

 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ŽIVÝCH ZVÍŘAT
 • Přeprava zavazadel
 • Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla
 • Zavazadla přepravovaná bezplatně
 • přeprava živých zvířat

 

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH, DOROZUMÍVACÍCH A OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ
 • Používání bezpečnostního a dorozumívacího tlačítka
 • Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
 • Povinnosti cestujících
 • Porušení přepravních podmínek

 

PŘEPRAVNÍ KONTROLA, PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY A ČIPOVÉ KARTY
 • Přepravní kontrola a placení přirážek
 • Práva z přepravní smouvy o přepravě osob
 • Čipové karty vydavatele ANEXIA s.r.o. Rakovník

 

Přepravní řád si můžete stáhnout ve formě PDF zde:

stáhnout přepravní řád